DEĞERLER

DEĞERLER

Battalgazi | Malatya Gençlik Derneği, 4 ana ve 4 ara değerlerden oluşan toplamda 8 değer üzerinden kendini tanımlar. Bu değerlerin 4'ü kurumu 4'ü ise bireyi temsil eder. Değerler yan yana gelerek Malatyalılar için kullanılan dört dörtlük insan tanımına uyar.


 

 

Birlik ve Beraberlik

Bireyleri hiçbir ayrım gözetmeksizin “Türkiye” ortak kimliği etrafında bir araya getirmek.

 

Cesaret

Vatan için görev verildiğinde cesurca varız diyebilmek.

 

Samimiyet

İlişkileri samimi, içten ve açık bir şekilde yönetmek.

 

Ehliyet ve Liyakat

Her alanda görevi ve sorumluluğu ehil olana ve hak edene vermek.

 

Sorumluluk

Yaşadığı dünyaya, devletine ve milletine sorumlu bir kurum olabilmek.

 

Dürüstlük

Tüm işlerde doğru, anlaşılır ve hesap verebilir olmak.

 

Saygınlık ve Güven

Türkiye Vatandaşı kimliğini hakkıyla taşıyan, saygın ve güvenilir bir kurum olmak.

 

Cömertlik

Vatanı ve Milleti için maddi - manevi değerlerini karşılık beklemeden harcayabilmek.