Değerler ve stratejik hedefler için toplandık

Derneğimizin misyon, vizyon ve değerlerinin belirlenmek üzere toplantılarımız devam ediyor.

Battalgazi | Malatya Gençlik Derneği'nin kuruluş amaçlarına ve gelecek hedeflerine uygun olarak Vizyon, Misyon ve Temel Değerler konulu toplantılarımız devam etmektedir.

 

Derneğimizn önümüzdeki 5 yılına ışık tutacak birçok konunun konuşulduğu toplantılarımızda, Malatya ve Malatyalı Gençleri merkezine alan birçok başlık derinlemesine irdelenerek konuşuldu.

 

Derneğimizin stratejik hedeflerinin belirlenmesi amacıyla bu toplantılara devam edilecek.