Savunuculuk Süreçleri ve Dijital Pazarlama Eğitimine Katıldık

Sosyal Akıl Derneği’nin ‘Yeni İşim Sosyal Girişim Projesi’ kapsamında düzenlediği eğitim programlarının ikinci aşamasına Yönetim Kurulu Başkanımız İrfan KÖPÜRÜR ve Başkan Yardımcımız Hakan MEMUR katılım sağladılar.

Eğitim programın öğleden önceki bölümünde eğitimci Abdullah OSKAY “Paylaşım ve Sosyal Medya” konularını işledi. 7 yaşında devlet korumasına alınan Abdullah Oskay bir kamu kurumunda çalışıyor. Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin akranları ile eşit şekilde hayata atılmaları için çalışmalar yapıyor. Bu konu üzerine uzun süre araştırmalar yapan Abdullah OSKAY 2007 yılında arkadaşları ile birlikte Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’ni kurdu. 

 

Paylaşım ve Sosyal Medya ile alakalı önemli konulara değinen Abdullah OSKAY, eğitimin ardından atölye çalışmasında katılımcıları dört gruba ayırarak Paylaşım Ekonomisi üzerine sunum gerçekleştirmelerini istedi. Yönetim Kurulu Başkanımız İrfan KÖPÜRÜR ve Başkan Yardımcımız Hakan MEMUR atölye çalışmasında bulundukları ekipler adına sunum gerçekleştirdiler.

 

Eğitimin öğleden sonraki bölümünde eğitimci Süleyman AKBULUT “Savunuculuk Süreçleri” üzerine önemli bilgiler verdi. Kanun önünde eşitlik, eşit davranmak mı eşit kılmak mı, adalet ve eşitlik, savunuculukta sorun odağı, ayrımcılık mı nefret söylemi mi, ayrımcılık türleri, makul uyumlaştırma yapmamak yoluyla ayrımcılık, pozitif ayrımcılık, savunuculuk ve amaçları, savunuculuk temelli çalışmanın hedefleri, savunuculuk temelli çalışmanın sağladıkları, savunuculuk yöntemleri, savunuculuk çalışmalarında perspektif, bir savunuculuk yöntemi olarak idari – hukuki başvurular, STK ve hak arama süreçleri, lobi çalışmaları ve yöntemleri konularını işledi.

 

Süleyman Akbulut, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görürken, 1991’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli hale geldi. 1998 yılından sonra, engelliler konusunda faaliyet gösteren kuruluşların yönetimlerinde görev aldı. 2008 yılına kadar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nde çalışmalarda bulunan Süleyman Akbulut, daha sonra kurduğu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ile birlikte 40 tane sivil toplum örgütüne eğitimler verdi. Süleyman Akbulut kendi engelinden dolayı hayata küsmedi, sokağa çıktı. Kendisi gibi milyonlarca engelli için mücadele etti. Erişimin, topluma eşit katılımın engelliler için bir lütuf olmadığı, onların uluslararası yasalarla tanınmış yasal hakları olduğu anlayışını sivil toplumda yaygınlaştırmak için çalıştı.

 

Eğitimin son bölümünde ise eğitimci Yasin KAPLAN “Dijital Pazarlama” konusunda geniş kapsamlı bilgiler verdi.