HEDEFLERİMİZ

Kurumsal

HEDEFLERİMİZ

Battalgazi Derneği’nin önümüzdeki 5 yıl için belirlediği 2015 - 2020 yılları arasındaki stratejik hedefleri ve bu hedeflere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir:


TÜRK VATANDAŞI İMAJINI YANSITAN VE BU İMAJI GÜÇLENDİREN GENİŞ TABANLI BİR STK OLMAK


Son 20 yıl içinde başta klasik medya, internet medyası ve son yıllarda sosyal medya üzerinden Türkiye hakkında bir çok olumsuz haber yapılmış ve bu haberler üzerinden Türkiye aleyhine olumsuz bir imaj yayılmıştır. Derneğimiz bu olumsuz imajın düzeltilmesi amacıyla faaliyet, proje ve kampanyalar geliştirerek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı İmajına pozitif değer sağlayacak çalışmalar yürütecektir.


YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLAR İLE ORTAK FAALİYETLERİN ZEMİNİNİ OLUŞTURMAK VEYA KOORDİNE ETMEK


Çok kültürlü ve etnik farklıkların bir arada uzun yıllar yaşayabildiği Osmanlı kimliğinin giderek kaybolması, güncel siyasi meselelerin bireyleri ayrıştırması gibi sebepler ortak sorunlara ortak çözümler üretme irademizin azalmasına sebep olmaktadır. Çok sayıda STK’nın var olması, ancak koordineli olmayışı ve birbiri ile rekabet halinde olmaları bu sorunu derinleştirmekte, çözümü zorlaştırmaktadır.


Battalgazi Derneği; yukarıda bahsi geçen sorunlara çözüm üretmek ideali ile kurulmuştur. Bu ideale uygun faaliyet, söylem ve projeleri; yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kurumları ile hayata geçirerek toplumsal faydaya katkı sağlayacaktır.


İŞ İSTİHDAMINI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALARDA BULUNMAK


Günümüz dünyasında ve Türkiye’sinde temel sorunlarından biri işsizliktir. Türkiye gibi genç nüfusunun yüksek olduğu ülkelerde işsizlik sorunu bir çok sosyolojik sorunu da beraberinde getirmektedir. Ülkemizdeki işsizlik sorununu besleyen temel sorunlardan biri vasıfsızlıktır.


Battalgazi Derneği, iş istihdamını sağlayacak gerekli  koçluk hizmeti, yönlendirme faaliyeti ve ilişkileri kurgulayarak işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.


GENÇLERİN KARİYER HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA REHBER VE DESTEKLEYİCİ KURUMLARDAN BİRİ OLMAK


Artık bir üniversitenin lisans veya ön lisans bölümünden mezun olmanın iş bulmak için yeterli olmadığı bir çağda yaşamaktayız. Bu çağda bir üniversite diplomasına ek olarak birkaç dil, proje yönetimi, ekip çalışması, yurt dışı tecrübesi gibi birçok başlıkta belge talep edilmektedir.


Battalgazi Derneği, gençlerimizin kariyer hedeflerine destek vermek amacıyla mentorlük hizmetleri başta olmak üzere, eğitim, staj gibi yönlendirmelerde bulunmayı planlamaktadır.


ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE ÇAĞINDAKİ GENÇLERİMİZE ROL MODEL OLMAK


Sosyal medyanın ve dijital etkileşimin en üst düzeye çıktığı günümüzde gençlerin birbirleriyle, ailesiyle ve toplumla olan ilişkisi değişti. Ergenlik döneminin etkisi ve dijital etkileşimin gücüne bozulan kültürel değerlerimiz ve modern cahillik eklendiğinde ortaya birçok olumsuz tablo ve sonuç çıkmaktadır. Rol model olarak klasik medya ve sosyal medya üzerinde öne çıkartılan yerel, ulusal ve uluslararası bir çok karakter, gençler arasındaki sorunların derinleşmesine sebep olmaktadır.


Battalgazi Derneği bu sorunların farkında olan bireylerce kurulmuş olup, bu sorunların giderilmesi için aksiyon alan bir kurum olma idealine sahiptir. Bu ideale uygun olarak rol model olacak gençlerin tespit edilmesi, bu gençlerin desteklenmesi, diğer gençler ile tanıştırılması sağlanarak doğru rol modellerin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca genç girişimci, sanatçı, siyasetçi, bürokrat ve sporcuların gençler ile bir araya gelmelerini sağlayarak toplum önünde yeri olan gençler ile rol model arayışı içinde olan gençleri bir araya getirmeyi hedeflenmektedir.


TÜRKİYE’NİN TÜM İLLERİNDE VE DÜNYADA BİR ÇOK NOKTADA TEMSİLCİSİ OLAN BİR KURUM HALİNE GELMEK


Türkiye'de her ilçede ve ilde, Dünya'nın birçok ülkesinde temsilcisi olan bir kurum olma hedefi teşkilatlanma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hedefimiz 5 yılda bu hedefe uygun olarak Türkiye’deki tüm ilçe, illerde ve önemli ülkelerde gönüllü veya resmi temsilcisi olan bir STK haline gelmektir.


BATTALGAZİ GENÇLİK MERKEZİ’Nİ BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE TÜRKİYE'NİN BÜTÜN İLLERİNDE KURMAK


Mekan ile insan arasında ilişkinin güçlü olduğu yerlerde sosyal faaliyetleri gerçekleştirmenin kolay olduğu bir gerçektir. Bu anlamda gençlik merkezleri gençler ile etkileşimi en güçlü şekilde kuran mekanlardır.


Battalgazi Gençlik Merkezi fikrinin temelinde gençlerin buluşma, kaynaşma, kültürünü öğrenme ve yaşatma düşüncesi yatmaktadır. Türkiye'nin tüm illerinde bu merkezlerin kurulması ile birlik ve beraberlik ruhu canlı tutulurken; gençlerin birbiri ve kültürü ile etkilişimi arttırılarak bir çok sorun veya problem engellenmiş olacaktır. Battalgazi Derneği bu merkezlerin kurulması için gerekli kurumsal temas ve ziyaretleri yaparak sürecin olgunlaştırılmasını sağlayacaktır. Battalgazi Gençlik Merkezleri bir çok sorunun çözümü adına olmazsa olmaz özellikte bir kurum olarak önümüzde durmaktadır.


BATTALGAZİ SPOR KULÜBÜNÜ KURMAK


Spor bir toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını sağlayan önemli bir yaşamsal fonksiyondur. Sporun gençler üzerinde etkisi azımsanmayacak kadar önemli ve olumludur.
Gençlerin farklı branşlar etrafında spor yapmak amacıyla bir araya gelmelerini sağlayacak bir klübün kurulması Battalgazi Derneği tarafından hedeflenmektedir. Sporun birleştirici, motive edici ve olumlu yönü derneğimizin misyonu ve hedeflerine fazlası ile uygundur.


TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ BİLEN, ANLATAN VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINI SAĞLAYAN BİR KURUM OLMAK


Tarih ile teması zayıf olan bireylerin gelecek ile ilgili hedefleri de zayıf olur. Bir toplumun, milletin veya medeniyetin tarihi bireyi topluma, ülkesine ve milletine bağlayan temel bağdır. Bu bağın güçlü olduğu toplumlarda bireyler daha kendinden emin ve özgüven sahibidir.


Türkiye gibi bir ülkede 1000 yıllık büyük ve kadim bir tarihe ve Anadolu gibi binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkeye sahip bir toplum tarihi ile ilişkisinin zayıf olması düşünülemez. Jeopolitik ve stratejik olarak önemli bir lokasyonda bulunan ülkemizin gençlerinin tarihi ile ilişkisinin güçlü olması önemli ve gereklidir.


Günümüzde artan iletişim ve bilgiye erişim imkanlarına rağmen azalan okuma oranları gençlerimizin tarihi ile olan bağlarını zayıflatma ve hatta koparmaktadır. Bu sorun gençlerimiz arasında da fazlaca hissedilmektedir.


Battalgazi Derneği, bu sorunun giderilmesi hedefiyle başta üyeleri olmak üzere tüm gençlere tarihini anlatmayı önemli bir görev olarak üstlenmiştir. Düzenlenecek seminerler, paneller ve internet üzerinden yayınlanacak içerikler ile gençlerin tarih bilgisinin arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.


TARİHİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE AİT DEĞERLERİNİN TANITILMASINDA AKTİF ROL ALMAK


Türkiye, önemli şahsiyetleri, tarihi eserleri ve kültürel değerleriyle önemini tüm dünyaya haykırmaktadır.


Saymakla bitmeyen ve anlatmakla bitirilemeyecek bu değerlerimizin başta tüm Türkiye’ye daha sonrasında ise tüm dünyaya tanıtılması konusunda derneğimiz aktif rol almak hedefi ile yola çıkmıştır. Bu amaca uygun olarak gerekli klasik ve yeni medya alanlarını kullanarak Türkiye'nin değerlerini tanıtmak adına süreç yönetimini planlayarak uygulayacaktır.


BATTALGAZİ TORUNLARININ FİZİKSEL MEKANLARDA VE ONLİNE MECRALARDA BİR ARAYA GELMELERİNİ SAĞLAYARAK; GENÇLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK VE BU ETKİLEŞİMDEN DOĞAN POTANSİYEL ENERJİYİ ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ FAYDASINA OLACAK ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEK
 


Türkiye, Dünya'nın her zaman aklı, vicdanı ve bazen de lideri olmuş önemli bir ülkedir. Kadim geçmişi ve kültürü ile tarihe mal olmuş Türkiye, sayısız şahsiyeti bağrından çıkartmıştır ve çıkartmaya da devam etmektedir. Bu potansiyelin arttırılması, yaşatılması ve ülkemize kazandırılması adına Battalgazi Derneği, gençlerin fiziksel ve online buluşma merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe uygun olarak gençlerin bir araya gelebileceği fiziksel ve online alanları planlamakta ve kurgulamaktadır.