YÖRESEL DEYİŞLER SÖZLÜĞÜ

Kurumsal

YÖRESEL DEYİŞLER SÖZLÜĞÜ

A

ANARYA: Geri Vites

AYAKÇAK : Merdiven

ASBAB : Elbise

ATLANGAÇ : Çaylarda üzerine basılarak atlanan taşlar

ARASTAK : Ahşap tavan

AHBIN : Hayvan gübresi

AYAKYOLU : Tuvalet, WC.

ARAKIYA : Ahşap lento

AVHALAMA : Hırpalama

 


B

BEL : Toprağı çapalama aleti

BAYAK : Demin, az önce

BUYMA : Soğuktan donacak hale gelme

BAMB : Çürümüş

BASTIK : Pestil

BADAFAN : Suyun bolca aktığı yer

BAD : Merdiven basamağı

BAŞAKLAMA : Sahibi tarafından bozulan bağ ve bahçelerden başkalarının meyve toplaması

BAZLAMA : Kalın ve yağlı ekmek

BOĞAZSIZ : iştahsız

BECİT Mİ? : Şart mı?

BELLİK : Kambur

BENNE : Duvarcı

BILDIR : Geçen yıl

BINGILDAK : Bebeğin yumuşak kafa yapısı,üst kısmı.

BİBİ : Hala

BİLBİL : En küçük tahıl ölçüsü

BUMBAR : İşkembe

BURGAÇ : Meyve toplamada kullanılan ucu çatallı deynek

BOCU : Köpek yavrusu

BOĞUNBAĞI : Atkı, kaşkol

 


C

CICIK : Güzel

CIĞIZLAMAK : Oyunbozanlık

CILLADI: Oyun Bozanlık Yaptı

CILK : Bozulmuş

CINGIL : Üzüm salkımının küçük bir parçası

ÇİMMEK : Yıkanmak

CÜCÜK : Kuş yavrusu


Ç

ÇAĞA : Çocuk

ÇAĞALA : Olmamış meyve

ÇAKŞAMAK: Gevşemiş

CANSIZ AT : Bisiklet

ÇAPIH : Alkış

ÇERCİ : Seyyar Satıcı

ÇATMA : Merdiven

ÇEMİRLEME : Yolları sıvama

ÇÖÇE : Her işe karışma

ÇÖMÇE :Kepçe

ÇAPIT : Temizlikte kullanılan eskimiş bez

ÇEVRE : Büyük mendil

ÇERÇİ : Hayvanın sırtındaki meyve karşılığında alışveriş yapan

ÇORTUN : Damlardaki tahta oluk

ÇUL : Kilim

ÇEMÇE : Kepçe

ÇİR : Kuru Kayısı


D

DEHRE : Ağaç kesilen küçük alet

DOMBELEK AŞMAK : Yuvarlanmak;takla

DÖNBEK : Darbuka

DÖŞ : Gögüs

DİZLEME: Dize kadar çekilen yün çorap

DEVELEME : Topaç

DÜGE : Doğurmamaş inek

DÜKKAN : Bakkal

DÜNGE : Dönenç

DÜŞÜ : Akarsudaki küçük şelale

DON : Çamaşır, kilot

DOLAK : Başörtüsü

DIMDIZLAK : Çıplak

DIGIRTI : Ses

DİRGEN : Yaba

DİKDİKİŞ : Horoz dövüştürmek için söylenir.


E

ELEKÇİ : Çingene

EVCİMAN :Evine düşkün ev işini iyi bilen

EĞMENÇE : Dalçeken

ENİK : Köpek yavrusu

ELLİK : Eldiven

EKŞİ : Salça

ESSAH MI? : Doğru mu?

EGİŞ : Küçük kürek,faraş


F

FARIMA : Çağı geçme

FIRTIK : Sümük

FIŞKI : At, eşek dıçkısı

FİLKETE : Çengelli iğne


G

GADAN ALAM! : Kazan -belan bana gelsin

GAREZ : Kin

GATIĞ : Ayran

GELİN BACI : Mahalledeki yeni geline denir.

GEVER : Sulama suyunun akıtıldığı yer

GEVENDE : Geveze

GIDILİK : Ufak, tefek

GIDİK : Keçi yavrusu

GILLA : Tahtadan yapılmış çekmece

GINCİK : Saç

GOCİK : Parke,Kaban

GÖLLEÇ : Çayda, önüne taştan set yapılarak toplanan su

GÖBELEK : Mantar

GÖGERMİŞ : Büyümüş-GÖNCÜK : Küçük cep, ceketin içteki cebi

GÖĞÜŞ : Kertenkele

GUŞGANA : Tencere

GÜGÜM : Su ısıtmaya yarayan kap

GUZLACI : Gebe inek


H

HALLİK : Ufak taş

HARIK : Su yolu

HIZNA : Kiler

HE : Evet yerine Malatyalılar HE derler.."Erkan YOLAÇ'ın evet-hayır yarışmasını geçen tek kişi Malatyalı imiş..HE-YOĞ diyerek.."

HEMİ : Öylemi?

HEZEN : Kerpiçten yapılan evlerde üzerine direk uçları konulan kalın ve uzun ağaç

HİM : Ev temeli

HELİNGAÇ : Salıncak

HINDTİRİK/HIRNİK : Sümük

HIRTLEK : Boğaz

HILA : Yer Halısı

HARAL : Büyük çuval

HEDİK : Pişmiş buğday

HÜSMEK : Susmak


İ

İBİCEK : Kura çekme

İSOT : Biber

İSKARPİN : Ayakkabı

İŞLİK : Gömlek


K

KANCIK : Dişi

KAYIŞ : Pantolon kemeri

KÖYNEK : İnce bezden yapılmış entari

KEŞEN ALMA :iltihaplanma

KAKIRDAK : Eritilen kuyruğun geriye kalan kısmı

KEF: Eritilen tereyağının geriye kalan kısmı

KEPKEPİ : Küçük çivi

KEVGİR : Szügeç

KOPÇA : Düğme

KULLUK : Karakol

KINDIZ : Alına dökülen saç(Kadınlarda, kızlarda)

KITMIR: Gece

KIZZILKURT :Beddua

KESE : Bezden yapılmış para çantası

KELİK : Bebek ayakkabısı

KÖŞKER : Ayakkabı tamircisi

KEŞKERE : Sedye gibi iki kişi tarafından kullanılan bir nevi tekerleksiz el arabası

KOLLUK : Kolçak

KÖTEK : Sopa

KODAFA : Sorgundan yapılmış sepet

KOPLE : Bırak

KORTİK: Çukur

KÖPÜÇ : Tokaç

KÖRLAK : Terkedilmiş üzümbağı

KÜNK : Beton boru

KÖCEK : Asma kilit

KIRAT : Yaklaşık 16 kg ağırlığında tahtadan yapılmış ölçü aracı,yağ tenekesinden..

KIRAN GİRMEK : Toplu Ölüm


M

MIT MIT :Yavaş yavaş


S
SOYHA :Üstü başı kirli.


Ş

ŞORİK :Salya


T

TORPAH : Toprak

TÜKAN :Dükkan